Honda Việt Nam đào tạo chương trình lái xe an toàn cho học viên Cảnh Sát Nhân Dân

Honda Việt Nam tổ chức khóa đào tạo hướng dẫn lái xe an toàn cho 160 học viên của Học viện Cảnh sát Nhân dân.

Đối tượng của khóa tập huấn lái xe an toàn lần này là các học viên đang theo học các chuyên ngành tại Học viện Cảnh sát Nhân dân. Đây là những chiến sỹ sau nảy sẽ tham gia vào công tác giữ gìn, đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các địa phương trên cả nước.

Công ty Honda Việt Nam đã phối hợp cũng với Học viện xây dựng môt giáo trình đào tạo phù hợp với đối tượng học viên bao gồm lý thuyết và thực hành nhằm mục đích hỗ trợ và nâng cao kiến thức về an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn một cách hiệu quả.

Ở phần lý thuyết, các học viên  được chia sẻ những kiến thức về kỹ năng điều khiển xe phân khối lớn an toàn và thực hành trải nghiệm các tình huống giao thông nguy hiểm trên máy tập lái xe. 

Còn phần thực hành, các hướng dẫn viên của Honda Việt Nam tập trung hướng dẫn các học viên những kỹ năng quan trọng nhất để tham gia giao thông một cách an toàn, gồm có: Kỹ năng giữ thăng bàng và cua vòng.

Sau buổi huấn luyện các học viên đã nâng cao về ý thức cũng như khả năng lái xe một cách khoa học và an toàn.

 

xem thêm