Kế hoạch hoạt động LXAT của Honda và các Head

Honda Việt Nam và các Head trong thời gian tới sẽ tiếp tục thực hiện mục tiêu tuyên truyền về lái xe an toàn qua một loạt các chương trình đào tạo cho các lứa tuổi.

Chương trình đào tạo cho học sinh tiểu học, học sinh trung học 25 tỉnh và sinh viên các trường đại học của 6 tỉnh, thành phố lớn được đồng loạt triển khai đúng vào dịp năm học mới vừa bắt đầu. Ngoài ra, Honda Việt Nam cũng tham gia đào tạo kỹ năng lái xe phân khối lớn cho cán bộ, chiến sỹ cảnh sát giao thông, cán bộ, giảng viên Học viện Cảnh sát nhân dân,…nhằm góp phần giữ gìn trật tự an toàn giao thông cho cộng đồng. Đồng thời, các chương trình đào tạo cho khách hàng và người dân địa phương sẽ vẫn tiếp tục được các Head hưởng ứng, theo dự kiến sẽ đào tạo được 91.000 học viên cả năm.

xem thêm